All patients were cured of AIDS

AIDS-Non Terminal Patients: “Clinical testing was performed at Exetec Lab, SA in Honduras under the supervision of Dr. L Roland Valenzuela. Thirty patients were selected from three etiological AIDS groups, 10 for each group namely, Candidiasis, Wasting Syndrome and p. carinii pneumonia. Each patient was given an intravenous infusion of Imusil administered over a three hour period. All patients experienced temperature elevation within 48 hours of administering the Imusil, which was indicative that the immune system was now functioning along with the fact that all patients also started to have dramatic increases in their white blood cell counts. At the end of 30 days of observation, all patients were cured of AIDS. All patients presenting Wasting Syndrome were completely cured of the Syndrome; the average patient gaining approximately one half pound per day. Three patients were completely cured of their pneumonia. Because the protocol was changed from direct injection to slow i.v. infusion of the Imusil, there were no side effects of hepatomegaly.”

Tetrasilver tetroxide molecular crystal devices

The diamagnetic semiconducting molecular crystal tetrasilver tetroxide (Ag4O4) is utilized for destroying the AIDS virus, destroying AIDS synergistic pathogens and immunity suppressing moieties (ISM) in humans. A single intravenous injection of the devices is all that is required for efficacy at levels of about 40 PPM of human blood. The device molecular crystal contains two mono and two trivalent silver ions capable of “firing” electrons capable of electrocuting the AIDS virus, pathogens and ISM. When administered into the bloodstream, the device electrons will be triggered by pathogens, a proliferating virus and ISM, and when fired will simultaneously trigger a redox chelation mechanism resulting in divalent silver moieties which chelate and bind active sites of the entities destroying them. The devices are completely non-toxic. However, they put stress on the liver causing hepatomegaly, but there is no loss of liver function.

IZVLEČEK US5676977

Obvestilo
To je strojni prevod. Ni mogoče zagotoviti, da bo razumljiv, točen, popoln, zanesljiv ali primeren za
določene namene. Ključne odločitve, kot so komercialno pomembne odločitve ali finančne
odločitve, ne bi smele temeljiti na rezultatu strojnega prevajanja.

IZVLEČEK US5676977

 

 

Diamagnetni polprevodna molekularno kristalno tetrasilver tetroksida (Ag4O4), ki je v uporabi
uničuje virus aidsa, uničuje AIDS sinergijskih patogene in odpornostjo zatirati deleže (ISM) pri
ljudeh.
—————————————————————————————————————————-
The diamagnetic semiconducting molecular crystal tetrasilver tetroxide (Ag4O4) is utilized for
destroying the AIDS virus, destroying AIDS synergistic pathogens and immunity suppressing
moieties (ISM) in humans.

Enkratna intravenska injekcija naprav je vse, kar je potrebno za učinkovitost na ravni okoli 40 ppm
človeške krvi.
—————————————————————————————————————————-
A single intravenous injection of the devices is all that is required for efficacy at levels of about 40
PPM of human blood.

Naprava molekulska kristal vsebuje dva mono in dva trivalentne srebrne ione, sposobne “kurjenje”
elektronov, ki lahko electrocuting za AIDS virus, patogene in ega. Ko damo v krvni obtok, bodo
elektroni naprav se sproži s patogeni, virus proliferajoče in ISM, in ko bodo odpustili hkrati sproži
mehanizem redoks Keliranjem izhaja iz dvovalentne srebrnimi deli, ki kelat in vežejo aktivnih mest
za odjemalce uničevanja.
—————————————————————————————————————————-
The device molecular crystal contains two mono and two trivalent silver ions capable of “firing”
electrons capable of electrocuting the AIDS virus, pathogens and ISM. When administered into the
bloodstream, the device electrons will be triggered by pathogens, a proliferating virus and ISM,
and when fired will simultaneously trigger a redox chelation mechanism resulting in divalent silver
moieties which chelate and bind active sites of the entities destroying them.
Patent Translate
Powered by EPO and Google
05-03-2015     1

Naprave so popolnoma nestrupen.
—————————————————————————————————————————-
The devices are completely non-toxic.

Vendar pa pritiskajte na jetrih povzroča povečana jetra, vendar ne gre za izgubo delovanja jeter.
—————————————————————————————————————————-
However, they put stress on the liver causing hepatomegaly, but there is no loss of liver function.

ANOTÁCIA US5676977

Upozornenie
Toto je strojovo generovaný preklad. Nemožno zaručiť, že je zrozumiteľný, presný, úplný,
spoľahlivý alebo vhodný na konkrétne účely. Na základe strojového prekladu by ste nemali
prijímať dôležité rozhodnutia, napríklad obchodného alebo finančného charakteru.

ANOTÁCIA US5676977

 

Diamagnetické polovodičový molekulárnej crystal tetrasilver osmičelý (Ag4O4) sa používa pre
zničenie vírusu AIDS, ničí AIDS synergické patogénov a odolnosť proti potláčaní skupín (ISM) u
ľudí.
—————————————————————————————————————————-
The diamagnetic semiconducting molecular crystal tetrasilver tetroxide (Ag4O4) is utilized for
destroying the AIDS virus, destroying AIDS synergistic pathogens and immunity suppressing
moieties (ISM) in humans.

Jednorazová intravenózna injekcia zo zariadenia, je všetko, čo je vyžadované pre účinnosť pri
koncentrácii približne 40 ppm ľudskej krvi.
—————————————————————————————————————————-
A single intravenous injection of the devices is all that is required for efficacy at levels of about 40
PPM of human blood.

Prístroj molekulárnej kryštál obsahuje dva mono a dve trojmocné ióny striebra, ktorý je schopný
“vypaľovanie” elektrónov schopných electrocuting na AIDS vírus, choroboplodné zárodky a ISM.
Ak je podávaný do krvného obehu, sa elektróny zariadenie spúšťa patogény, a množiace vírus a
ISM, a pri výstrele sa súčasne vyvolá redox chelačné mechanizmus vedúci k dvojmocných
strieborných skupinami, ktoré sa viažu a chelát aktívne miesta subjektov ničiť.
—————————————————————————————————————————-
The device molecular crystal contains two mono and two trivalent silver ions capable of “firing”
electrons capable of electrocuting the AIDS virus, pathogens and ISM. When administered into the
bloodstream, the device electrons will be triggered by pathogens, a proliferating virus and ISM,
and when fired will simultaneously trigger a redox chelation mechanism resulting in divalent silver
moieties which chelate and bind active sites of the entities destroying them.
Patent Translate
Powered by EPO and Google
05-03-2015     1

Tieto zariadenia sú úplne netoxické.
—————————————————————————————————————————-
The devices are completely non-toxic.

Však klásť dôraz na pečeni spôsobuje zväčšenie pečene, ale nedochádza k strate funkcie
pečene.
—————————————————————————————————————————-
However, they put stress on the liver causing hepatomegaly, but there is no loss of liver function.
05-03-2015     2

АБСТРАКТ US5676977

Напомена
Оваj превод јемашинскигенерисан. То не гарантује да је то разумљиво, тачно, потпуно,
поуздано или спремно за специфичне сврхе. Критичне одлуке, као што су комерцијално
релевантне или финансијске одлуке, не би требало да се заснивају на резултату машинског
превода.

АБСТРАКТ US5676977

 

Диамагнетног полупроводан молекуларна кристал тетрасилвер тетроксид (Аг4О4) се
користи за уништавање вируса АИДС, уништавајући АИДС синергистичке патогене и
имунитету сузбијању остатке (ИСМ) код људи.
—————————————————————————————————————————-
The diamagnetic semiconducting molecular crystal tetrasilver tetroxide (Ag4O4) is utilized for
destroying the AIDS virus, destroying AIDS synergistic pathogens and immunity suppressing
moieties (ISM) in humans.

Један интравенозна ињекција уређаја је све што је потребно за ефикасност на нивоима око
40 ппм људске крви.
—————————————————————————————————————————-
A single intravenous injection of the devices is all that is required for efficacy at levels of about 40
PPM of human blood.

Молекуларна кристал уређај садржи два црно-беле и две сребрне јоне тривалентног
способна да “печење” електрона који могу да елецтроцутинг АИДС вируса, патогена и ИСМ.
Када се примењују у крвоток, електрони уређај ће бити покренута патогена, а
пролиферишућих вирус и ИСМ, а када ће истовремено испалио изазвати редокс хелациону
механизам који за резултат имају двовалентних сребрним радикала који келат и везују
активне сајтове ентитета их уништавају.
—————————————————————————————————————————-
The device molecular crystal contains two mono and two trivalent silver ions capable of “firing”
electrons capable of electrocuting the AIDS virus, pathogens and ISM. When administered into the
bloodstream, the device electrons will be triggered by pathogens, a proliferating virus and ISM,
Patent Translate
Powered by EPO and Google
05-03-2015     1and when fired will simultaneously trigger a redox chelation mechanism resulting in divalent silver
moieties which chelate and bind active sites of the entities destroying them.

Уређаји су потпуно нетоксичне.
—————————————————————————————————————————-
The devices are completely non-toxic.

Међутим, они су ставили нагласак на јетри изазива хепатомегалију, али нема губитка
функције јетре.
—————————————————————————————————————————-
However, they put stress on the liver causing hepatomegaly, but there is no loss of liver function.
05-03-2015     2

RESUMO US5676977

Aviso
Esta tradução foi gerada por uma máquina. Não é garantido que esta seja inteligível, exata,
completa, confiável ou apropriada para fins específicos. Decisões críticas, como importantes
decisões comerciais ou financeiras, não devem ser tomadas baseadas no resultado de uma
tradução feita por máquina.

RESUMO US5676977

O semicondutor de cristal molecular tetrasilver tetróxido diamagnetic (Ag4O4) é utilizado para
destruir o vírus da Aids, destruindo AIDS patógenos sinérgicos e imunidade suprimindo metades
(ISM) em seres humanos.
—————————————————————————————————————————-
The diamagnetic semiconducting molecular crystal tetrasilver tetroxide (Ag4O4) is utilized for
destroying the AIDS virus, destroying AIDS synergistic pathogens and immunity suppressing
moieties (ISM) in humans.

Uma injecção intravenosa única dos dispositivos é tudo o que é necessário para a eficácia a
níveis de cerca de 40 PPM de sangue humano.
—————————————————————————————————————————-
A single intravenous injection of the devices is all that is required for efficacy at levels of about 40
PPM of human blood.

O cristal molecular dispositivo contém dois mono e dois íons de prata trivalente capazes de
elétrons “queima”, capazes de eletrocutar os vírus da AIDS, patógenos e ISM. Quando
administrado na corrente sanguínea, os electrões do dispositivo será desencadeada por
organismos patogénicos, vírus e proliferação ISM, e quando disparadas simultaneamente irá
desencadear um mecanismo de quelação redox resultando em porções de prata bivalentes que
se ligam quelato e locais activos das entidades destruindo-as.
—————————————————————————————————————————-
The device molecular crystal contains two mono and two trivalent silver ions capable of “firing”
electrons capable of electrocuting the AIDS virus, pathogens and ISM. When administered into the
bloodstream, the device electrons will be triggered by pathogens, a proliferating virus and ISM,
Patent Translate
Powered by EPO and Google
05-03-2015 1and when fired will simultaneously trigger a redox chelation mechanism resulting in divalent silver
moieties which chelate and bind active sites of the entities destroying them.

Os dispositivos são completamente não-tóxicos.
—————————————————————————————————————————-
The devices are completely non-toxic.

No entanto, eles colocaram pressão sobre o fígado causando hepatomegalia, mas não há perda
da função hepática.
—————————————————————————————————————————-
However, they put stress on the liver causing hepatomegaly, but there is no loss of liver function.
05-03-2015 2

SKRÓT US5676977

Uwaga 
Niniejsze tłumaczenie jest tłumaczeniem maszynowym. Nie możemy zagwarantować jego
zrozumiałości, dokładności, kompletności, wiarygodności ani przydatności do określonych celów.
Istotnych decyzji, takich jak ważne decyzje handlowe lub finansowe, nie należy podejmować w
oparciu o tłumaczenie maszynowe. 

SKRÓT US5676977 

Diamagnetyczny półprzewodnikowa kryształ molekularny tetrasilver czterotlenek (Ag4O4) jest
wykorzystywany do niszczenia wirusa AIDS, niszcząc AIDS synergicznych patogeny i odporności
tłumienia ugrupowania (ISM) u ludzi. 
—————————————————————————————————————————- 
 The diamagnetic semiconducting molecular crystal tetrasilver tetroxide (Ag4O4) is utilized for
destroying the AIDS virus, destroying AIDS synergistic pathogens and immunity suppressing
moieties (ISM) in humans. 

Pojedyncze wstrzyknięcie dożylne urządzeń jest to, co jest konieczne do uzyskania skuteczności
w ilości od około 40 ppm ludzkiej krwi. 
—————————————————————————————————————————- 
 A single intravenous injection of the devices is all that is required for efficacy at levels of about 40
PPM of human blood. 

Kryształ molekularny Urządzenie zawiera dwa mono oraz dwa trójwartościowe jony srebra,
zdolnych do “wypalania” elektronów zdolnych do porażenia prądem na AIDS wirusów, patogenów
i ISM. Po podaniu do krwiobiegu, elektrony urządzeń zostanie uruchomiony przez patogeny,
wirusa proliferację i ISM, a po wypaleniu będzie jednocześnie uruchomić mechanizm ORP
chelatacji powodując dwuwartościowych srebra chelat i ugrupowań, które wiążą miejsc aktywnych
podmiotów je niszczą. 
—————————————————————————————————————————- 
 The device molecular crystal contains two mono and two trivalent silver ions capable of “firing”
electrons capable of electrocuting the AIDS virus, pathogens and ISM. When administered into the
bloodstream, the device electrons will be triggered by pathogens, a proliferating virus and ISM,
Patent Translate
Powered by EPO and Google
05-03-2015     1and when fired will simultaneously trigger a redox chelation mechanism resulting in divalent silver
moieties which chelate and bind active sites of the entities destroying them. 

Urządzenia są całkowicie nietoksyczne. 
—————————————————————————————————————————- 
 The devices are completely non-toxic. 

Jednak oni kładą nacisk na wątrobę, powodując powiększenie wątroby, ale nie ma utraty funkcji
wątroby. 
—————————————————————————————————————————- 
 However, they put stress on the liver causing hepatomegaly, but there is no loss of liver function. 
05-03-2015     2

SAMMENDRAG US5676977

Merknad
Dette er en maskingenerert oversettelse. Vi kan ikke garantere at den er forståelig, nøyaktig,
fullstendig, pålitelig eller egnet for spesifikke formål. Viktige avgjørelser, som kommersielle eller
finansielle beslutninger, må ikke tas basert på maskinoversatt tekst.
SAMMENDRAG US5676977
Den diamagnetisk halvledende molekylære krystall tetrasilver tetroksyd (Ag4O4) blir benyttet for å
ødelegge AIDS-viruset, ødelegge AIDS synergis patogener og immunitets undertrykke grupper
(ISM) hos mennesker.
—————————————————————————————————————————-
 The diamagnetic semiconducting molecular crystal tetrasilver tetroxide (Ag4O4) is utilized for
destroying the AIDS virus, destroying AIDS synergistic pathogens and immunity suppressing
moieties (ISM) in humans.
En enkelt intravenøs injeksjon av enhetene er alt som kreves for effektivitet ved nivåer på omtrent
40 ppm av humant blod.
—————————————————————————————————————————-
 A single intravenous injection of the devices is all that is required for efficacy at levels of about 40
PPM of human blood.
Enheten molekylær krystall inneholder to mono og to-verdige sølvioner som kan “skyte” elektroner
som kan electrocuting AIDS-viruset, patogener og ISM. Når det gis ut i blodet, vil enhets
elektroner bli utløst av patogener, en prolifererende virus og ISM, og når sparken vil samtidig
utløse en redox chelation mekanisme som resulterer i toverdige sølv rester som -chelatet og
binder aktive områder av enhetene ødelegge dem.
—————————————————————————————————————————-
 The device molecular crystal contains two mono and two trivalent silver ions capable of “firing”
electrons capable of electrocuting the AIDS virus, pathogens and ISM. When administered into the
bloodstream, the device electrons will be triggered by pathogens, a proliferating virus and ISM,
and when fired will simultaneously trigger a redox chelation mechanism resulting in divalent silver
moieties which chelate and bind active sites of the entities destroying them.
Patent Translate
Powered by EPO and Google
05-03-2015     1
Enhetene er helt giftfri.
—————————————————————————————————————————-
 The devices are completely non-toxic.
Men de setter stress på leveren forårsaker hepatomegali, men det er ingen tap av
leverfunksjonen.
—————————————————————————————————————————-
 However, they put stress on the liver causing hepatomegaly, but there is no loss of liver function.
05-03-2015     2

KOPSAVILKUMS US5676977

Paziņojums
Šis ir mašīntulkojums. Netiek garantēts, ka tas ir saprotams, precīzs, pilnīgs, uzticams vai
piemērots noteiktam mērķim. Uz mašīntulkojuma saturu nevajadzētu paļauties, pieņemot
nozīmīgus lēmumus, piemēram, komercdarbības vai finanšu jomā.

KOPSAVILKUMS US5676977

Diamagnetic pusvadītājiem molekulārais kristāls tetrasilver trioksīda (Ag4O4) tiek izmantots, lai
iznīcinātu AIDS vīrusu, iznīcinot AIDS sinerģisku patogēnus un imunitātes apspiest daļiņas (ISM)
cilvēkiem.
—————————————————————————————————————————-
The diamagnetic semiconducting molecular crystal tetrasilver tetroxide (Ag4O4) is utilized for
destroying the AIDS virus, destroying AIDS synergistic pathogens and immunity suppressing
moieties (ISM) in humans.

Viena intravenoza injekcija ierīcēm, ir viss, kas nepieciešams, lai efektivitātes līmeņos, aptuveni
40 PPM cilvēka asinīm.
—————————————————————————————————————————-
A single intravenous injection of the devices is all that is required for efficacy at levels of about 40
PPM of human blood.

Ierīce molekulārais kristāls ir divi mono un divas trīsvērtīgā sudraba joni, kas spēj “šaušanu”
elektroniem spēj elektrību AIDS vīrusu, patogēnus un ISM. Ja to lieto asinsritē, ierīce elektroni tiks
iedarbināta patogēni, kādu kas vairojas vīrusu un ISM, un, kad tos izšauj vienlaicīgi izraisīs
reducēšanās helātu mehānismu, kā rezultātā divvērtīgo sudraba grupām, kas helātu un saistās
aktīvas objektus vienībām iznīcinot tos.
—————————————————————————————————————————-
The device molecular crystal contains two mono and two trivalent silver ions capable of “firing”
electrons capable of electrocuting the AIDS virus, pathogens and ISM. When administered into the
bloodstream, the device electrons will be triggered by pathogens, a proliferating virus and ISM,
and when fired will simultaneously trigger a redox chelation mechanism resulting in divalent silver
moieties which chelate and bind active sites of the entities destroying them.
Patent Translate
Powered by EPO and Google
05-03-2015     1

Šīs ierīces ir pilnīgi netoksisks.
—————————————————————————————————————————-
The devices are completely non-toxic.

Tomēr tie likts uzsvars uz aknām izraisa hepatomegālija, bet nav arī aknu funkciju zudums.
—————————————————————————————————————————-
However, they put stress on the liver causing hepatomegaly, but there is no loss of liver function.
05-03-2015     2

요약서 US5676977

공지사항
이 번역은 기계 번역입니다. 번역이 지적이거나, 정확하거나, 완벽하거나, 신뢰성이 있거나 특정
목적에 부합하는 것을 보장할 수 없습니다. 기계 번역을 바탕으로 상업적으로 의미가 있거나 재정
적인 결정 등의 중요한 결정을 해서는 안 됩니다. – 이용 약관 – 법적 공지 – 도움말 –

요약서 US5676977

반자성 반도체 분자 결정 tetrasilver 화이 (Ag4O4)는 AIDS 상승 병원균과 인간의 면역 억제 부
분 (ISM)를 파괴, 에이즈 바이러스를 파괴 이용된다.
—————————————————————————————————————————-
The diamagnetic semiconducting molecular crystal tetrasilver tetroxide (Ag4O4) is
utilized for destroying the AIDS virus, destroying AIDS synergistic pathogens and
immunity suppressing moieties (ISM) in humans.

장치의 단일 정맥 주사는 모두가 인간의 혈액의 약 40 PPM 수준에 효능이 필요하다.
—————————————————————————————————————————-
A single intravenous injection of the devices is all that is required for efficacy at levels
of about 40 PPM of human blood.

장치 분자 결정은 두 개의 모노와 두 가의은 이온 에이즈 바이러스, 병원균 및 ISM 감전시킬 수있
는 “발사”전자의 수를 포함합니다. 혈류로 투여되는 경우, 디바이스 전자는, 병원균 증식하는 바이
러스 및 ISM을 트리거되고 동시에 파괴 엔티티의 활성 부위를 킬레이트 바인딩 가의 실버 잔기
결과 독스 킬레이트 메커니즘을 트리거 해고.
—————————————————————————————————————————-
The device molecular crystal contains two mono and two trivalent silver ions capable of
“firing” electrons capable of electrocuting the AIDS virus, pathogens and ISM. When
administered into the bloodstream, the device electrons will be triggered by pathogens, a
proliferating virus and ISM, and when fired will simultaneously trigger a redox chelation
mechanism resulting in divalent silver moieties which chelate and bind active sites of the
entities destroying them.

Patent Translate
Powered by EPO and Google
05-03-2015     1장치가 완전히 비 독성이다.
—————————————————————————————————————————-
The devices are completely non-toxic.

그러나, 이들은 간 비대 유발 응력에 넣어하지만 간 기능의 손실이 없다.
—————————————————————————————————————————-
However, they put stress on the liver causing hepatomegaly, but there is no loss of
liver function.
05-03-2015     2